Сервисната флота сега е збогатена со нови Toyota ProAce возила. За брза достапност до вас и олеснето ефикасно сервисирање на вашите машини.